Gewonnen voor een ander

David aanvaardde de deal van Goliath om een man-tegen-mangevecht met hem aan te gaan. Hierdoor werd een strijd tussen de legers van de Filistijnen en de Israëlieten voorkomen. David won en haalde daarmee de overwinning voor zijn land. Jezus heeft ook voor anderen een overwinning gehaald, met grote gevolgen.

David en Goliath Iedereen kent het verhaal van Goliat wel. Het verhaal over de reus van meer dan drie meter lang. Meer dan drie meter lang! Daar zijn de NBA-basketballers maar kleine jongetjes bij. Goliat was de kampvechter uit het land van de Filistijnen. Met zijn bronzen harnas en zware ijzeren wapens zag hij eruit als een wandelende tank.

Veertig dagen lang galmde zijn stem twee keer per dag door de terebintenvallei. Wie uit Israël durfde het tegen hem op te nemen? Wat hij voorstelde, was toen een reuzendeal. In plaats van een bloedige oorlog, die vele mensen het leven zou kosten, bood hij een eerlijk man-tegen-mangevecht aan. Een redelijk voorstel, toch? Jullie hoeven niet met ons allemaal te vechten, maar een van jullie alleen met mij. Wint jullie man, dan zijn wij jullie slaven. Win ik, dan zijn jullie onze slaven. Mooier kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel.uwen was het belangrijkste wapen van David

Saul, die bij zijn zalving tot koning opviel door zijn postuur en lengte, durfde niet. De herdersjongen David nam de taak op zich. Hij was niet te vergelijken met Saul en al helemaal niet met Goliat! Toch won David. Zijn belangrijkste wapen was zijn vertrouwen op God. Hij versloeg de reus en won de strijd voor Israël.

Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Hij behaalde de overwinning. En daarom zijn landgenoten ook. Wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met zijn volk. Wat voor hem gold, gold ook voor degenen die hij vertegenwoordigde.

In Christus
In het Nieuwe Testament kom je vaak de term ‘in Christus’ tegen. In de brief van Paulus aan de Efeziërs maar liefst vijfendertig keer. Meer dan in elk ander boek van het Nieuwe Testament. Als je moeite hebt om die term te begrijpen, denk dan eens aan het verhaal van David en Goliat. David vertegenwoordigde Israël. Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Zo is het ook met iedereen die gelooft in Jezus Christus. Jezus heeft de beslissende overwinning behaald over de oudste, meeste verschrikkelijke en machtigste vijand van God. Wie in Hem gelooft, deelt in Zijn overwinning.

ds. A van der Veer