Tijdens de eredienst komen de kinderen samen in Het Tehuis waar ze in twee groepen worden verdeeld vanwege de verschillende leeftijden en waar ze dan bezig worden gehouden met diverse activiteiten.

De laatste zondag van de maand komen ze in de kerk.