De evangelisatie commissie organiseert diverse diensten en andere activiteiten.
Het programma in 2022 ziet er als volgt uit:

Zondag 12 januari  Zangdienst
Zondag 09 februari  Zangdienst
Zondag 08 maart      Zangdienst
Zondag 19 april  Zangdienst
December   Kerstviering in de Clockstede

 
Gedurende het hele jaar wordt er elke maand door de jeugd gecollecteerd voor de Zending.

Hebt U of jij ideeën of wensen dan kunt je dit melden bij Henk van Bouwhorst

Het bestuur van de commissie is als volgt samengesteld:    Henk van Bouwhorst      Secretaris
Léon Wijnands Penningmeester
Roelie Girbes Algemeen lid