Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2022 weer  starten op de woensdagavond

in Het Tehuis om 19.30 uur  o.l.v. de dhr. D. Vos

 *  16 maart

 *  30 maart

 

 Catechisaties

 De Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk gaan ook in het

 seizoen 2021 - 2022 weer gezamenlijk de catechisaties verzorgen door 

 Ds. J. R. Bulten  en Dhr. J.C.J. Woltjer

 De start van de wekelijkse catechisaties is op maandagmiddag 20 september.

 Groep 1; leeftijdsgroep 10-12  op maandagmiddag  om 16.45 - door Jetse Woltjer

 Groep 2; leeftijdsgroep 13-16 in 2 groepen op dinsdagavond  om 18.30 door Ds. Bulten

 Groep 3; 16 + door Ds. Bulten 

 

 De locatie is: Het Tehuis

 

 Belijdeniscatechisatie 

 Vrijdags om 20.00 uur o.l.v. ds. G.v/d Berg in d'Ekkelkaamp te Onstwedde

 

 Gebedsuur

 

  Iedereen is van harte welkom om samen met elkaar in gebed te gaan.

  Vindt je het moeilijk maar heb je wel het verlangen, ook dan van harte welkom.

  Om 19.30 uur in Het Tehuis  

  Woensdagavond  

  Woensdagavond