Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2019 weer in september starten op de woensdagavond

in Het Tehuis om 19.30 uur.

De geplande bijeenkomsten zijn op :

  18 september

  02 oktober

  23 oktober

  13 november

  27 november

  11 december

 

 Catechisaties

 Dinsdagavond 17 september is de ouderavond voor de catechisanten om 19.30 uur

 in het gebouw bij de Chr. Geref. Kerk. Alle ouders worden verwacht.

 De start van de wekelijkse catechisaties is op maandagmiddag 30 september 

 om 16.45 in het Tehuis.

 Kinderen uit groep 7 en 8 op maandagmiddag  om 16.45 uur 

 Jongeren van klas 1 t/m 3 op dinsdagavond  om 18.45 uur

 Jongeren van 16 jaar en ouder op dinsdagavond  om  19.45 uur

 De catechisaties zijn gezamenlijk met de Chr. Geref. Kerk en de locatie

 in dit seizoen is Het Tehuis.

 

 Belijdeniscatechisatie 

 Zaterdagavond om 19.00 uur in Het Tehuis