Bijbelgesprekskring

Om de drie weken komen we samen om de Efeze brief te bespreken in Het Tehuis

onder leiding van dhr. D. Vos . Aanvang 19.30 uur.

Woensdag  22 maart 2023

Woensdag  19 april 2023

 

 

 Catechisaties

 De Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk gaan ook in het

 seizoen 2022 - 2023 weer gezamenlijk de catechisaties verzorgen door 

 Ds. J. R. Bulten  en Dhr. J.C.J. Woltjer

 De start van de wekelijkse catechisaties is op maandag 19 en dinsdag 20 september.

 Maandag 16.45 - 17.30 uur groep 7 en 8 basisschool door Jetse Woltjer

 Dinsdag   16.45 - 17.30 uur klas 1 en 2 voortgezet onderwijs door Ds. J. R. Bulten

 Dinsdag   19.00 - 19.45 uur klas 3 en 4 voortgezet onderwijs door Ds. J. R. Bulten

 Dinsdag   20.00 - 21.00 uur jongeren 16 jr. en ouder door Ds. J. R. Bulten

 

 De locatie is: Gebouw Christelijke Gereformeerde Kerk

 

 Belijdeniscatechisatie 

 

 

 Gebedsuur