Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2020 weer in september starten op de maandagavond

in Het Tehuis om 19.30 uur.

 *  19 oktober

 *  23 november

 *  07 december

 

 Catechisaties

 De Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk gaan ook in het

 seizoen 2020 - 2021 weer gezamenlijk de catechisaties verzorgen door 

 Ds. C. G. op 't Hof en Dhr. Jetse Woltjer

 De start van de wekelijkse catechisaties is op maandagmiddag 21 september.

 Kinderen uit groep 7 en 8 op maandagmiddag  om 16.45 uur 

 Jongeren van klas 1 t/m 3 op dinsdagavond  om 18.45 uur

 Jongeren van klas 4 en en verder dinsdagavond om 19.45 uur

 Jongeren van 18 jaar en ouder op donderdagavond  om  20.00 uur

 De locatie is: Chr. Geref. Kerk

 

 Belijdeniscatechisatie 

 Zaterdagavond om 19.00 uur in Het Tehuis

 

 Gebedsuur

 

  Iedereen is van harte welkom om samen met elkaar in gebed te gaan.

  Vindt je het moeilijk maar heb je wel het verlangen, ook dan van harte welkom.

  Om 19.30 uur in Het Tehuis  

  Woensdagavond  11 november

  Maandagavond    30 november