Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2018 weer in september starten.

We gaan in 2019 verder op de datums zoals aangegeven, op de woensdagavond om

19.30 uur in Het Tehuis.

23 - januari

06 - februari

20 - februari

06 - maart

20 - maart

03 - april

24 - april

Het boek Psalmen zal worden besproken en wilt U of jij daar ook alles van weten

dan zijn jullie van harte welkom.