ANBI  =   ALGEMEEN  NUT  BEOOGDE  INSTELLINGanbi


De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
 
Informatie:
Kerk        -     RSIN ( fiscaal nummer ) 002674701
Diaconie  -    RSIN ( fiscaal nummer ) 824112477
 
Kerk         -    KvK nummer 76586960
 
Contactadres Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Beukenlaan 4
9663 EZ  Nieuwe Pekela
Tel:  0597-646628
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactadres Diaconie Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Woortmanslaan 88
9648 AB Wildervank
Tel:  0598-636609
 
Bestuurssamenstelling:
Zie kerkenraad
 
Verwijzing beleidsplan PKN kerk Nederland:  "Met Hart en Ziel"
Naar landelijk beleidsplan:  http://www.protestantsekerk.nl/beleidsplan
   
 
 

Begroting 2019

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela

Lasten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Onkosten gebouwen €   19.060 €   17.425 €    15.950
Onkosten kerkhof €     6.079 €    6.500 €      6.000
Pastoraat €   39.365 €   47.650 €    44.862
Kosten kerkdiensten €     1.982 €    2.550 €      2.475
Verplichte bijdragen €     3.117 €    3.100 €      3.050
Vergoedingen €     1.930 €    2.150 €      2.000
Administratiekosten €     3.405 €    3.200 €      3.850
Bankkosten/rente €        307 €       200 €         350
Het Tehuis €     7.997 €    4.200 €      4.500
Totale lasten €   83.242 €   86.975 €    83.537
       
Baten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Inkomsten gebouwen €     1.526 €       500 €         275
Totaal bijdragen €   60.026 €   58.625 €    55.950
Totaal kerkhof €   18.195 €   13.000 €    13.500
Inkomsten Het Tehuis €   12.248 €    6.500 €      7.000
Totale opbrengsten €   91.995 €   78.625 €    76.725
Saldo €     8.753 € -  8,350 €  -  6.812
       
 Baten en Lasten - Diaconie      
  Begroting Rekening Rekening
  2017 2017 2016
Baten:      
Opbrengsten uit bezittingen €            - €           - €             -
Bijdragen gemeenteleden €     3.750 €           - €      5.795
Totaal baten €     3.750 €    5.821 €      5.795
       
Lasten:      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €     3.165 €    4.803 €      6.689
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €            - €           - €             -
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €        375 €       304 €         274
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €        400 €       319 €         401
Lasten overig diaconale eigendommen en inventarissen €            - €           - €             -
Salarissen (koster, organist e.d.) €            - €           - €             -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            - €         75 €          76
       
Totaal Lasten €     3.940 €    5.501 €      7.440
       
Resultaat (baten - lasten) €     -  190 €       320 €  -  1.645