De jongeren van de Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk zullen ook dit jaar weer

gezamenlijk onderwijs krijgen van  Ds. C.G. op 't Hof en Jetze Woltjer.

De start is op maandag 21 september 2020 en de groepen zijn als volgt verdeeld:

 * Kinderen uit groep 7 en 8 op maandagmiddag om 16.45 uur van Dhr. Jetze Woltjer

 * Jongeren van klas 1 t/m 3  jaar op dinsdagavond om 18.45  uur van Ds. op 't Hof.                                  

 * Jongeren van klas 4 en ouder op dinsdagavond om 19.45 uur van Ds. op 't Hof.

 * Jongeren van 18 jaar en ouder op donderdagavond om 20.00 uur van Ds. op 't Hof

 

De cathechisaties worden dit jaar gehouden in het gebouw bij de Chr. Geref. Kerk

De methodes die gebruikt zullen worden zijn 'Follow Up" en "Met de Bijbel aan de slag"