Om de drie weken op woensdagavond om 19.30 uur komen we bijeen

 in Het Tehuis. Iedereen van harte welkom.

 De avonden staan onder leiding van dhr. D. Vos

 

 De Efezebrief wordt dit seizoen besproken, ook wel de" Alpen van het Nieuwe Testament " genoemd.

 Woensdagavond  22 maart 2023

 Woensdagavond  19 april 2023