Onze hartelijke dank voor iedereen dat we kerkbalans 2022 positief mochten afsluiten.

Ook al hebt u niets met de kerk maar wilt u toch dat de Kerk, het gebouw een gemeentelijk 

monument uit 1704 behouden blijft dan kunt u ook een gift overmaken op:                         

 Rek. NL 02 RABO 0365012160 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente