KERKBALANS  2023

Ook al hebt u niets met de kerk maar wilt u toch dat de Kerk, het gebouw een gemeentelijk 

monument uit 1704 behouden blijft dan kunt u ook een gift overmaken , ook een

gift voor de begraafplaats is welkom voor onderhoud schelpenpaden en snoeiwerk.    

 Rek. NL 02 RABO 0365012160 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente