Iedereen is weer van harte welkom in de erediensten.

Elke zondag om 9.30 uur in de Hervormde Kerk aan de ds. Sicco Tjadenstraat C51

 

U kunt de kerkdiensten altijd thuis meekijken via het YouTube-kanaal van Diaconie Hervormd Pekela www.youtube.com/channel/UCiCwl1FRVAmmlR7dl82nt0Q 

of meeluisteren via www.kerkomroep.nl#kerken/10247 

 

 

Bekijk onze kerkdiensten online via YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCiCwl1FRVAmmlR7dl82nt0Q

 

Inleiding

De Hervormde Gemeente van Nieuwe Pekela verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is ook van toepassing op gegevens die op deze website verzameld worden al dan niet anoniem. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gerechtvaardigde activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij gebruiken alleen gegevens wanneer dit nodig is vanwege gangbare en gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente of het gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van gerechtvaardigde kerkelijke activiteiten.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is.
 1. Transparantie
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord.
 • Er wordt regelmatig back-ups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen predikant, scriba en de administrateur van De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Persoonsgegevens

In ieder geval worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen; ● naam en voornamen c.q. voorletters; ● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; ● geboortedatum; ● telefoon en email; ● wijk. Daarnaast diverse kerkelijke gegevens als datum doop, datum belijdenis, datum huwelijk, datum overkomst, datum vertrek.

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in de: Ledenadministratie Financiële administratie

Mogelijke foto’s van kerkbezoekers, vrijwilligers of van functionarissen van de kerk.

Verwerking

Persoonsgegevens worden door De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • Uitvoeren van werkzaamheden aan websites en interne communicatie binnen De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.
 • Communicatie over activiteiten van de kerk.
 • Informatie die van direct belang is voor de het uitoefen van gerechtvaardigde activiteiten van De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via:

 • email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

We horen het ook graag wanneer u niet langer vermeld wilt worden op onze zondagse nieuwsbrief of in het kerkblad bij ziekte, verjaardag of huwelijk. Dit kan via bovenstaand mailadres of via de scriba.

Afspraken Het Tehuis

Voor afspraken Het Tehuis kunt u contact opnemen met dhr. Erik Heijerman.

Tel.     0597 - 647462

Mob.   06 - 54945054

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI  =   ALGEMEEN  NUT  BEOOGDE  INSTELLINGanbi


De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
 
Informatie:
Kerk        -     RSIN ( fiscaal nummer ) 002674701
Diaconie  -    RSIN ( fiscaal nummer ) 824112477
 
Kerk         -    KvK nummer 76586960
 
Contactadres Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Beukenlaan 4
9663 EZ  Nieuwe Pekela
Tel:  0597-646628
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactadres Diaconie Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Woortmanslaan 88
9648 AB Wildervank
Tel:  0598-636609
 
Bestuurssamenstelling:
Zie kerkenraad
 
Verwijzing beleidsplan PKN kerk Nederland:  "Met Hart en Ziel"
Naar landelijk beleidsplan:  http://www.protestantsekerk.nl/beleidsplan
  
 

    

  08 mei  9.30    Ds. W. v/d Wind                 Veele

  15 mei  9.30    Ds. J. F. Tanghé                 Sellingen              Heilig avondmaal                   

  22 mei  9.30    Ds. M.F. van Binnendijk     Stadskanaal         Afsluiting Winterwerk

                                                                                                 Koffie na de Dienst

  26 mei  10.00  Ds. J. R. Bulten    Hemelvaartsdag in Chr. Geref. Kerk

  29 mei  9.30    Proponent P.J. Lok             St. Jansklooster   H.A.

  05 juni  9.30    Ds. N. Noorlander              Onstwedde           1e Pinksterdag

  06 juni  10.00  Ds. J. R. Bulten                                               2e Pinksterdag

                                        Gezamenlijk in de Baptisten Kerk

  12 juni  9.30   Dhr. D. Vos                           Oostwold

  19 juni  9.30   Ds.M.F. van Binnendijk         Stadskanaal

  26 juni  9.30   Ds. T. T. J. Pleizier                Groningen

  03 juli   9.30   Ds. G. J. Otter                       Damwoude  Afscheid kinderen zondagschool

  

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

                            

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2022 weer  starten op de woensdagavond

in Het Tehuis om 19.30 uur  o.l.v. de dhr. D. Vos

 *  16 maart

 *  30 maart

 

 Catechisaties

 De Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk gaan ook in het

 seizoen 2021 - 2022 weer gezamenlijk de catechisaties verzorgen door 

 Ds. J. R. Bulten  en Dhr. J.C.J. Woltjer

 De start van de wekelijkse catechisaties is op maandagmiddag 20 september.

 Groep 1; leeftijdsgroep 10-12  op maandagmiddag  om 16.45 - door Jetse Woltjer

 Groep 2; leeftijdsgroep 13-16 in 2 groepen op dinsdagavond  om 18.30 door Ds. Bulten

 Groep 3; 16 + door Ds. Bulten 

 

 De locatie is: Het Tehuis

 

 Belijdeniscatechisatie 

 Vrijdags om 20.00 uur o.l.v. ds. G.v/d Berg in d'Ekkelkaamp te Onstwedde

 

 Gebedsuur

 

  Iedereen is van harte welkom om samen met elkaar in gebed te gaan.

  Vindt je het moeilijk maar heb je wel het verlangen, ook dan van harte welkom.

  Om 19.30 uur in Het Tehuis  

  Woensdagavond  

  Woensdagavond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

De jongeren van de Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde Kerk zullen ook dit jaar weer

gezamenlijk onderwijs krijgen van  Ds. C.G. op 't Hof en Jetze Woltjer.

De start is op maandag 21 september 2020 en de groepen zijn als volgt verdeeld:

 * Kinderen uit groep 7 en 8 op maandagmiddag om 16.45 uur van Dhr. Jetze Woltjer

 * Jongeren van klas 1 t/m 3  jaar op dinsdagavond om 18.45  uur van Ds. op 't Hof.                                  

 * Jongeren van klas 4 en ouder op dinsdagavond om 19.45 uur van Ds. op 't Hof.

 * Jongeren van 18 jaar en ouder op donderdagavond om 20.00 uur van Ds. op 't Hof

 

De cathechisaties worden dit jaar gehouden in het gebouw bij de Chr. Geref. Kerk

De methodes die gebruikt zullen worden zijn 'Follow Up" en "Met de Bijbel aan de slag"

 

 

 

 

 

 Om de week op woensdagavond om 19.30 uur komen we bijeen

 in Het Tehuis. Alle volwassenen van harte welkom.

 De avonden staan onder leiding van dhr. D. Vos

 Eerstvolgende bijeenkomst:

 Woensdagavond  12 januari

 Woensdagavond  26 januari

 

Gewonnen voor een ander

David aanvaardde de deal van Goliath om een man-tegen-mangevecht met hem aan te gaan. Hierdoor werd een strijd tussen de legers van de Filistijnen en de Israëlieten voorkomen. David won en haalde daarmee de overwinning voor zijn land. Jezus heeft ook voor anderen een overwinning gehaald, met grote gevolgen.

David en Goliath Iedereen kent het verhaal van Goliat wel. Het verhaal over de reus van meer dan drie meter lang. Meer dan drie meter lang! Daar zijn de NBA-basketballers maar kleine jongetjes bij. Goliat was de kampvechter uit het land van de Filistijnen. Met zijn bronzen harnas en zware ijzeren wapens zag hij eruit als een wandelende tank.

Veertig dagen lang galmde zijn stem twee keer per dag door de terebintenvallei. Wie uit Israël durfde het tegen hem op te nemen? Wat hij voorstelde, was toen een reuzendeal. In plaats van een bloedige oorlog, die vele mensen het leven zou kosten, bood hij een eerlijk man-tegen-mangevecht aan. Een redelijk voorstel, toch? Jullie hoeven niet met ons allemaal te vechten, maar een van jullie alleen met mij. Wint jullie man, dan zijn wij jullie slaven. Win ik, dan zijn jullie onze slaven. Mooier kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel.uwen was het belangrijkste wapen van David

Saul, die bij zijn zalving tot koning opviel door zijn postuur en lengte, durfde niet. De herdersjongen David nam de taak op zich. Hij was niet te vergelijken met Saul en al helemaal niet met Goliat! Toch won David. Zijn belangrijkste wapen was zijn vertrouwen op God. Hij versloeg de reus en won de strijd voor Israël.

Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Hij behaalde de overwinning. En daarom zijn landgenoten ook. Wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met zijn volk. Wat voor hem gold, gold ook voor degenen die hij vertegenwoordigde.

In Christus
In het Nieuwe Testament kom je vaak de term ‘in Christus’ tegen. In de brief van Paulus aan de Efeziërs maar liefst vijfendertig keer. Meer dan in elk ander boek van het Nieuwe Testament. Als je moeite hebt om die term te begrijpen, denk dan eens aan het verhaal van David en Goliat. David vertegenwoordigde Israël. Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Zo is het ook met iedereen die gelooft in Jezus Christus. Jezus heeft de beslissende overwinning behaald over de oudste, meeste verschrikkelijke en machtigste vijand van God. Wie in Hem gelooft, deelt in Zijn overwinning.

ds. A van der Veer

Oud Papier

Wij als oud papier actiegroep willen een ieder oproepen om het oud papier aan te bieden voor recycling via onze ophaaldienst.

Oud papier is een grondstof, het is belangrijk dat we dit gaan scheiden dit bespaart energie en nieuwe grondstoffen.

Wij als oud papier groep kunnen van het verzamelde oud papier extra dingen doen voor onze gemeente en de goede doelen die wij ondersteunen.

Wij halen door heel Nieuwe Pekela en Boven Pekela, iedere laatste zaterdag van de maand vanaf 8.00 uur, het oud papier wat langs de kant van de weg staat op, vraag het ook aan uw buren en kennissen om het neer te zetten het komt ons allen ten goede.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. H. Westers tel : 06-51200844

Het oud papier Aktie groep.

Nu er steeds meer containers langs de weg staan wil de containerauto eerder beginnen met het

ledigen van de containers nl. om 8.00 uur s'morgens. Een vriendelijk verzoek om ze vroegtijdig

bij de straat te zetten.

De eerst volgende zaterdag is 28 mei

De daarop volgende is 25 juni

 

Activiteiten 2022 van het Actiecomite

 

 

Zaterdag 11 juni   Voor het eerst na 2 jaar weer Schutsemarkt

Schutsemarkt in Nieuwe Pekela, verkoop worsten, kniepertjes, koeken en wenskaarten.

 

Zaterdag 27 augustus:      Oogstmarkt te Onstwedde, verkoop chrysanten, kniepertjes, 

                                            koeken en wenskaarten.

 

Zaterdag 15 oktober:         Rommelmarkt in Het Tehuis.  

                                            Aanvang 9.00  -  12.00 uur

                                        

Zaterdag 10 december:     Kerst/wintermarkt in Het Tehuis. Kerststukken voor binnen en buiten,

wenskaarten, kniepertjes en spekdikken. 

 

 

Onze hartelijke dank voor iedereen dat we kerkbalans 2022 positief mochten afsluiten.

Ook al hebt u niets met de kerk maar wilt u toch dat de Kerk, het gebouw een gemeentelijk 

monument uit 1704 behouden blijft dan kunt u ook een gift overmaken op:                         

 Rek. NL 02 RABO 0365012160 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente

 

 

Hieronder kunt u onze diensten beluisteren.

DatumAfspelenOpslaan
zondag 03 juli 2022 11:17opslaan
zondag 26 juni 2022 11:21opslaan
zondag 19 juni 2022 11:26opslaan
zondag 12 juni 2022 11:16opslaan
zondag 05 juni 2022 11:19opslaan
zondag 29 mei 2022 11:13opslaan
zondag 22 mei 2022 11:28opslaan
zondag 15 mei 2022 11:19opslaan
zondag 08 mei 2022 11:28opslaan
woensdag 04 mei 2022 20:50opslaan
maandag 02 mei 2022 15:24opslaan
zondag 01 mei 2022 11:19opslaan
zaterdag 30 april 2022 21:53opslaan
maandag 25 april 2022 15:18opslaan
zondag 24 april 2022 11:17opslaan
dinsdag 19 april 2022 15:51opslaan
maandag 18 april 2022 11:55opslaan
zondag 17 april 2022 11:19opslaan
zaterdag 16 april 2022 21:21opslaan
vrijdag 15 april 2022 21:26opslaan
vrijdag 15 april 2022 11:39opslaan
donderdag 14 april 2022 21:24opslaan
zondag 10 april 2022 11:20opslaan
zondag 03 april 2022 11:18opslaan
zondag 27 maart 2022 11:21opslaan
zondag 20 maart 2022 10:22opslaan
zondag 13 maart 2022 10:25opslaan
woensdag 09 maart 2022 20:21opslaan
zondag 06 maart 2022 10:23opslaan
zondag 27 februari 2022 10:16opslaan
zondag 20 februari 2022 10:24opslaan
zondag 13 februari 2022 10:19opslaan
zondag 06 februari 2022 10:18opslaan
zondag 30 januari 2022 10:18opslaan
zondag 23 januari 2022 10:24opslaan
zondag 16 januari 2022 10:23opslaan
zondag 09 januari 2022 10:26opslaan

 

 Wilt u een plek reserveren voor een nabestaande of een familielid of een urnengraf kopen

 neem dan kontakt op met : mevrouw A. Munneke-Wubs

 Administratie begraafplaats: mevrouw A. Munneke-Wubs  06-53230295

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

          

   
   

 Hebt u een klacht of een wens ten aanzien van het schoonhouden van graven neem dan

 kontakt op met H. Westers.  We zoeken vrijwilligers die op de dinsdagmorgen willen

 helpen voor onderhoud op de begraafplaats. Opgave H. Westers.

 Onderhoud begraafplaats: H. Westers Tel. 0597-646849 of 06-51200844

 

 TARIEVEN  HERVORMDE BEGRAAFPLAATS  PER  01-01-2022

 Aankoop graven voor onbepaalde tijd op basis van index         

 

 HOFJES, GRAVEN MET EEN TUSSENRUIMTE VAN 25 CM.                    Leden                    Niet leden

 ENKELGRAF                                                                                          €  1.060,00                 €  1.400,00

 DUBBELGRAF                                                                                       €  2.020,00                 €  2.500,00

  

 GRAVEN IN DE RIJ, GRAVEN ZIJN AANEENGESLOTEN

 ENKELGRAF                                                                                          €   1.000,00               €  1.350,00

 DUBBELGRAF                                                                                       €   1.900,00               €  2.500,00

 

 URNEN

 URNENGRAF                                                                                         €     710,00               €     950,00

 URNENGRAF MET KELDER                                                                 €  1.080,00               €  1.325,00

 BIJZETTEN URN IN EEN URNENGRAF                                               €       75,00               €       75,00

 

 KINDERGRAF                                                                                        €      750,00              €  1.000,00

 

 GRAFDELVEN  EN  AFDEKKEN

 ENKELGRAF                                                                                          €      580,00              €      580,00

 DUBBELGRAF                                                                                       €    1.050,00             €   1.050,00

 URNENGRAF                                                                                         €       100,00             €      100,00

 KINDERGRAF                                                                                        €       350,00             €       350,00

 

 

 GRAFDELVEN EN AFDEKKEN OP ZATERDAG, EEN TOESLAG VAN 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkindeling met de daarbij behorende pastorale medewerkers

Wijk 1 12 straten 27 adressen

Ouderling: De Hr. R. Dekker
Albatrosstraat A en B, Albert Reijnderstraat A en B , Dennenlaan, Rondweg, Pekelwerk,
Zuidwendingerweg, Holland Marsh.
Pastoraal medewerkster: Aletta Hut
Johan Vermeerlaan, Merellaan, Paulus Potterlaan, Rembrandtlaan, Jozef Israëllaan.
Pastoraal medewerksters : Anneke Vreugdenhil en Tineke Haneman


Wijk 2 12 straten 28 adressen

Ouderling : De Hr. K. Horlings
Berkenlaan, Beukenlaan 2 , 4 en 6, Goudenregenlaan, Heemstede, Kienholt, Lindenlaan,
Meidoornlaan, Rozenlaan, Seringenlaan, Sportlaan, Verlengde Berkenlaan.
Pastoraal medewerkster: Hillie Blok
Prunuslaan ( Clockstede en Meijborg )
Pastoraal medewerkster: Jolanda te Velde

 

Wijk 3 14 straten 33 adressen

Ouderling: Mevr. P. van Rijswijk
Dr. H. Brouwerstraat, Ds. Sicco Tjadenstraat,
Eigenhaardstraat, Nieuwe Zuideraanleg, Schoener, Tjalk, Onstwedderweg,
Boven Pekela: Doorsneeweg, Dwarsdiep, Harm Heijeslaan, Jan Oldenburgerstraat,
J.R.Stuutstraat, Molenstraat, Tilstraat.
Pastorale medewerker: Henk Westers


Wijk 4 14 straten Buitenwijken 16 adressen

Ouderling: Mevr. R. Girbes-Strökmeijer
Badweg - Meeden, Beumeesweg - Alteveer, Duinweg, Ganskampen, Huisinghelaan,
Onstwedde, Hoofdweg - Westerlee, Kaap de Goede Hoop - Veendam, Klemslootstraat
Stadskanaal, Lekstraat - Winschoten, Noordzijde - Gasselternijveenschemond,
Roerdomp, Waterkant, Snaterlaan - Oude Pekela, Stationstraat - Scheemda, Woortmanslaan - Wildervank, Zuidwending - Veendam.
Pastoraal team: Gerrit en Janna Scheper

 

 

     Mei

  01  Noor te Velde               -  Daniëlle Girbes

  08  Petra Luik                    -  Marrijn te Velde

  15  Rianne Vreugdenhil     -  Marit Heijerman

  22  Amber Luik                  -  Danique Ludolphie

  29  Marit Heijerman          -   Daniëlle Girbes

 

     Juni

  05  Jolanda te Velde         -  Esther Wijnands

  12  Noor te Velde              -  Amber Luik

  19  Petra Luik                   -  Marrijn te Velde

  26  Rianne Vreugdenhil    -  Marit Heijerman

 

      Juli

   03  Daniëlle Girbes          -  Amber Luik

   10  Jolanda te Velde        -  Esther Wijnands

   17  Noor te Velde             -  Marrijn te Velde

   24  Petra Luik                  -  Danique Ludolphie

   31  Rianne Vreugdenhil   -  Marit Heijerman

 

      Augustus

   07  Marrijn te Velde         -  Amber Luik

   14  Jolanda te Velde        -  Esther Wijnands

   21  Noor te Velde             -  Daniëlle Girbes

   28  Petra Luik                   -  Danique Ludolphie

 

     Ben je niet in de gelegenheid om op te passen, dan zelf voor vervanging zorgen.

 

 

 

 

 

PREDIKANT

Vacant

PASTORAAL WERKER:

Dick Vos          Tel: 0597-551028

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CONSULENT:

Ds. Jos Hoogstede   Tel: 0599-312549

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OUDERLINGEN
Dhr. R. L. Dekker - Scriba                                     Beukenlaan 4                              Tel. 0597-646628
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mw. R. Girbes – Strockmeijer - Jeugdouderling    Duinweg 1 Onstwedde                Tel. 0599-853299
Dhr. K. Horlings                                                     Waterkant 47 Oude Pekela         Tel. 0597-612360

Mw. P. van Rijswijk

 

Vac.DIAKENEN
Mw. G. Slijm - Mik                                                  A. Reijnderstr. A 103                    Tel. 
Mw. P. Luik - Mellema                                            Seringenlaan 22                           Tel 
Dhr. H. van Bouwhorst                                           Prunuslaan 92                              Tel. 0597-646708
Dhr. L. J. Wijnands                                                 Woortmanslaan 88 Wildervank    Tel. 0598-636609


KERKRENTMEESTERS
Dhr. H. Westers - Secretaris                                   Albatrosstraat B 108                     Tel. 0597-646849
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. Wj.  Bunk - Voorzitter                                       Pekelwerk 33

Mw. W. Wieke Mellema - Starke                             Holland Marsh 11

Financieel - Administrateur
Mw. A.J. Vreugdenhil - Groenendaal                      Zuidwending 325  Veendam          Tel. 0598-612509
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vergaderrooster

Kerkenraad:   2e maandag van de maand om  19.30 uur in "Het Tehuis".

 

Hervormd kerkkoor "Sursum Corda" 

 

Het koor is opgericht op 8 oktober 1931 op initiatief van de heren A. ten Hoorn, K. Lukkien, J.H. Mellema,  A Meijering en L.Nust. De eerste dirigent was de heer J. Bosch.

Het koor heeft zich ten doel gesteld om doormiddel van het gezongen lied de lofzang gaande te houden en het evangelie door te geven.

Het koor bestaat reeds 85 jaar.

 

Nu zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers.

Ons repertoire bestaat uit  Psalmen , Gezangen en Geestelijke liederen. 

Ons koor  bestaat uit 13 dames en 12 heren verdeeld over 4 partijen. 

Wij verlenen medewerking bij diensten in Kerken, Verpleeghuizen, Ziekenhuizen enz.

 

Indien u belangstelling heeft kunt u langs komen op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur onze wekelijkse repetitie avond in het Tehuis te Nieuwe Pekela.

Kom zonder verplichtingen een paar repetitie avonden meezingen en proef de prettige sfeer op ons koor.
Ervaar dat  samen zingen goed is, en een verrijking is van het leven.

 

 

 
 
 SursumCorda
 
 

Wees van harte welkom bij:
Hervormd kerkkoor "Sursum Corda"Nieuwe Pekela

Hervormd Ver. Gebouw Het Tehuis

Ds.Sicco Tjadenstraat C 40 te Nieuwe Pekela

 

Voorzitter:      De heer F. van der Laan. tel. 0597-645415

                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:     De heer G.A.L.  Zuidema

                       Paulus Potterlaan 4

                       tel. 0597-645654

                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirigente:     Mevr. D Westers- Breedveld 

 

Elke donderdagavond repetitie van 19.45 tot 21.45 uur in "Het Tehuis"

 SURSUM CORDA heeft besloten om het koor op te heffen, oorzaak Corona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er zijn momenteel geen gemeenteleden die gebruik maken van de vervoersdienst.

 Mocht u of jij wel naar de kerk willen , schroom niet om te bellen, en u of jij wordt

 opgehaald.

 Tel. 0597 - 646708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

""""""""""""""""""""""""

"""""""

De naam Nadjezjda is Russisch voor Hoop.

Deze Hoop, de liefde van onze Here Jezus, willen wij uitdragen door middel van Nederlands- en Engelstalige liederen.

Wij komen iedere woensdagavond om 20.00 uur bij elkaar om onze liederen in te studeren onder leiding van Lammy Korte.

Voor meer informatie over de repetities of een optreden kunt u contact opnemen met:

Jolanda te Velde 0597-412150 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lammy Korte 0599-854014 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.