Inleiding

De Hervormde Gemeente van Nieuwe Pekela verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is ook van toepassing op gegevens die op deze website verzameld worden al dan niet anoniem. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gerechtvaardigde activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij gebruiken alleen gegevens wanneer dit nodig is vanwege gangbare en gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente of het gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van gerechtvaardigde kerkelijke activiteiten.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is.
 1. Transparantie
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord.
 • Er wordt regelmatig back-ups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen predikant, scriba en de administrateur van De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Persoonsgegevens

In ieder geval worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen; ● naam en voornamen c.q. voorletters; ● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; ● geboortedatum; ● telefoon en email; ● wijk. Daarnaast diverse kerkelijke gegevens als datum doop, datum belijdenis, datum huwelijk, datum overkomst, datum vertrek.

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in de: Ledenadministratie Financiële administratie

Mogelijke foto’s van kerkbezoekers, vrijwilligers of van functionarissen van de kerk.

Verwerking

Persoonsgegevens worden door De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • Uitvoeren van werkzaamheden aan websites en interne communicatie binnen De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.
 • Communicatie over activiteiten van de kerk.
 • Informatie die van direct belang is voor de het uitoefen van gerechtvaardigde activiteiten van De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via:

 • email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

We horen het ook graag wanneer u niet langer vermeld wilt worden op onze zondagse nieuwsbrief of in het kerkblad bij ziekte, verjaardag of huwelijk. Dit kan via bovenstaand mailadres of via de scriba.

Afspraken Het Tehuis

Voor afspraken Het Tehuis kunt u contact opnemen met dhr. Erik Heijerman.

Tel.     0597 - 647462

Mob.   06 - 54945054

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ANBI  =   ALGEMEEN  NUT  BEOOGDE  INSTELLINGanbi


De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
 
Informatie:
Kerk        -     RSIN ( fiscaal nummer ) 002674701
Diaconie  -    RSIN ( fiscaal nummer ) 824112477
 
Contactadres Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Beukenlaan 4
9663 EZ  Nieuwe Pekela
Tel:  0597-646628
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactadres Diaconie Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Woortmanslaan 88
9648 AB Wildervank
Tel:  0598-636609
 
Bestuurssamenstelling:
Zie kerkenraad
 
Verwijzing beleidsplan PKN kerk Nederland:  "Met Hart en Ziel"
Naar landelijk beleidsplan:  http://www.protestantsekerk.nl/beleidsplan
   
 
 

Begroting 2019

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela

Lasten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Onkosten gebouwen €   19.060 €   17.425 €    15.950
Onkosten kerkhof €     6.079 €    6.500 €      6.000
Pastoraat €   39.365 €   47.650 €    44.862
Kosten kerkdiensten €     1.982 €    2.550 €      2.475
Verplichte bijdragen €     3.117 €    3.100 €      3.050
Vergoedingen €     1.930 €    2.150 €      2.000
Administratiekosten €     3.405 €    3.200 €      3.850
Bankkosten/rente €        307 €       200 €         350
Het Tehuis €     7.997 €    4.200 €      4.500
Totale lasten €   83.242 €   86.975 €    83.537
       
Baten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Inkomsten gebouwen €     1.526 €       500 €         275
Totaal bijdragen €   60.026 €   58.625 €    55.950
Totaal kerkhof €   18.195 €   13.000 €    13.500
Inkomsten Het Tehuis €   12.248 €    6.500 €      7.000
Totale opbrengsten €   91.995 €   78.625 €    76.725
Saldo €     8.753 € -  8,350 €  -  6.812
       
 Baten en Lasten - Diaconie      
  Begroting Rekening Rekening
  2017 2017 2016
Baten:      
Opbrengsten uit bezittingen €            - €           - €             -
Bijdragen gemeenteleden €     3.750 €           - €      5.795
Totaal baten €     3.750 €    5.821 €      5.795
       
Lasten:      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €     3.165 €    4.803 €      6.689
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €            - €           - €             -
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €        375 €       304 €         274
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €        400 €       319 €         401
Lasten overig diaconale eigendommen en inventarissen €            - €           - €             -
Salarissen (koster, organist e.d.) €            - €           - €             -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            - €         75 €          76
       
Totaal Lasten €     3.940 €    5.501 €      7.440
       
Resultaat (baten - lasten) €     -  190 €       320 €  -  1.645

 

 

 

 

 12 - mei       9.30     Ds. C. G. op 't Hof   

 19 - mei       9.30     Ds. J. van Gelderop         Vaassen

 26 - mei       9.30     Ds. C. G. op 't Hof            Afsluiting winterwerk koffie n/d Dienst

 30 - mei       9.30     Ds. J. den Admirant          Hoogeveen  Hemelvaartsdag

 02 - juni       9.30     Ds. C. G. op 't Hof             H.A.         

 09 - juni       9.30     Ds. C. G. op 't Hof

 10 - juni      10.00    Ds. C. G. op 't Hof             Gezamenlijke dienst met de Baptisten

 16 - juni       9.30     Ds. G. A. Schreuders        Wierden

 23 - juni       9.30     Ds. C. G. op 't Hof

 30 - juni       9.30     Ds. J. Mulderij                    Wezep

 07 - juli        9.30     Ds. C. G. op 't Hof

 14 - juli        9.30     Ds. C. G. op 't Hof   

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

                            

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Bijbelgesprekskring

De bijbelgesprekskring zal ook in 2019 weer in september starten.

24 - april was de laatste avond, in september starten we weer met een ander Bijbelboek

 

 

 

               

De evangelisatie commissie organiseert diverse diensten en andere activiteiten.
Het programma in 2019 ziet er als volgt uit:

Zondag 13 januari  Zangdienst
Zondag 10 februari  Zangdienst
Zondag 08 april      Zangdienst
Zondag 13 mei  Zangdienst
December   Kerstviering in de Clockstede

 
Gedurende het hele jaar wordt er elke maand door de jeugd gecollecteerd voor de Zending.

Hebt U of jij ideeën of wensen dan kunt je dit melden bij Henk van Bouwhorst

Het bestuur van de commissie is als volgt samengesteld:    Henk van Bouwhorst      Secretaris
Léon Wijnands Penningmeester
Roelie Girbes Algemeen lid
   

 
 
 
 
 

Dit seizoen verdiept de Bijbelgesprekskring zich in het Bijbelboek Openbaring.

De kring komt bijeen op dinsdagavond ( 1 x per veertien dagen ) van

20.15 - 21.45 uur in Het Tehuis.

De eerst volgende bijeenkomst is op : 15 januari, dan is Openbaring 7 en 8 aan de beurt.

De andere data: 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart, 9 april.

Gewonnen voor een ander

David aanvaardde de deal van Goliath om een man-tegen-mangevecht met hem aan te gaan. Hierdoor werd een strijd tussen de legers van de Filistijnen en de Israëlieten voorkomen. David won en haalde daarmee de overwinning voor zijn land. Jezus heeft ook voor anderen een overwinning gehaald, met grote gevolgen.

David en Goliath Iedereen kent het verhaal van Goliat wel. Het verhaal over de reus van meer dan drie meter lang. Meer dan drie meter lang! Daar zijn de NBA-basketballers maar kleine jongetjes bij. Goliat was de kampvechter uit het land van de Filistijnen. Met zijn bronzen harnas en zware ijzeren wapens zag hij eruit als een wandelende tank.

Veertig dagen lang galmde zijn stem twee keer per dag door de terebintenvallei. Wie uit Israël durfde het tegen hem op te nemen? Wat hij voorstelde, was toen een reuzendeal. In plaats van een bloedige oorlog, die vele mensen het leven zou kosten, bood hij een eerlijk man-tegen-mangevecht aan. Een redelijk voorstel, toch? Jullie hoeven niet met ons allemaal te vechten, maar een van jullie alleen met mij. Wint jullie man, dan zijn wij jullie slaven. Win ik, dan zijn jullie onze slaven. Mooier kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel.uwen was het belangrijkste wapen van David

Saul, die bij zijn zalving tot koning opviel door zijn postuur en lengte, durfde niet. De herdersjongen David nam de taak op zich. Hij was niet te vergelijken met Saul en al helemaal niet met Goliat! Toch won David. Zijn belangrijkste wapen was zijn vertrouwen op God. Hij versloeg de reus en won de strijd voor Israël.

Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Hij behaalde de overwinning. En daarom zijn landgenoten ook. Wat er met hem gebeurde, gebeurde ook met zijn volk. Wat voor hem gold, gold ook voor degenen die hij vertegenwoordigde.

In Christus
In het Nieuwe Testament kom je vaak de term ‘in Christus’ tegen. In de brief van Paulus aan de Efeziërs maar liefst vijfendertig keer. Meer dan in elk ander boek van het Nieuwe Testament. Als je moeite hebt om die term te begrijpen, denk dan eens aan het verhaal van David en Goliat. David vertegenwoordigde Israël. Toen David had gewonnen, had Israël gewonnen. Zo is het ook met iedereen die gelooft in Jezus Christus. Jezus heeft de beslissende overwinning behaald over de oudste, meeste verschrikkelijke en machtigste vijand van God. Wie in Hem gelooft, deelt in Zijn overwinning.

ds. A van der Veer

Oud Papier

Wij als oud papier actiegroep willen een ieder oproepen om het oud papier aan te bieden voor recycling via onze ophaaldienst.

Oud papier is een grondstof, het is belangrijk dat we dit gaan scheiden dit bespaart energie en nieuwe grondstoffen.

In totaal wordt er nog in onze gemeente (Pekela) per jaar ± 200.000 kg opgehaald door Sita via de grijze container.

De gemeente moet hiervoor flink betalen en uiteindelijk wij als burgers via de gemeentelijke belastingen.

Wij als oud papier groep kunnen van het verzamelde oud papier extra dingen doen voor onze gemeente en de goede doelen die wij ondersteunen.

Wij halen door heel Nieuwe Pekela en Boven Pekela, iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 8.00 uur, het oud papier wat langs de kant van de weg staat op, vraag het ook aan uw buren en kennissen om het neer te zetten het komt ons allen ten goede.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. J(Jan) Haaijer tel. 614547

Het oud papier Aktie groep.

Nu er steeds meer containers langs de weg staan wil de containerauto eerder beginnen met het

ledigen van de containers nl. om 8.00 uur s'morgens. Een vriendelijk verzoek om ze vroegtijdig

bij de straat te zetten.

DE EERST VOLGENDE ZATERDAG IS OP 1 JUNI 2019.

                                    DAAROPVOLGEND ZATERDAG 6 JULI 2019.   

 

Activiteiten 2019 van het Actiecomité

Zaterdag 06  april

Boeken, Wenskaarten in Het Tehuis van 10.00 uur tot 14.00 uur  

 

Zaterdag 08 juni

Schutsemarkt in Nieuwe Pekela, verkoop worsten, kniepertjes, koeken en wenskaarten.

 

Zaterdag 24 augustus:      Oogstmarkt te Onstwedde, verkoop chrysanten, kniepertjes, koeken en

Wenskaarten.

 

Zaterdag 12 oktober:         Rommelmarkt in Het Tehuis.  

 

Zaterdag 07 december:     Kerst/wintermarkt in Het Tehuis. Kerststukken voor binnen en buiten,

wenskaarten, kniepertjes en spekdikken.

Aanvang: 09.00 tot 13.30 uur.  

 Er zijn momenteel geen gemeenteleden die gebruik maken van de vervoersdienst.

 Mocht u of jij wel naar de kerk willen , schroom niet om te bellen, en u of jij wordt

 opgehaald.

 Tel. 0597 - 646708

 

  Mevr. T. Bos - Thoma  Tilstraat H 13b  Tel: 645951

  12 mei.      Fam. Munneke

  19 mei.      Fam. Vredeveld

  26 mei.      Mevr. Mik

  30 mei.      Fam. Haaijer     Hemelvaartsdag

  02 juni       Fam. Scheper   H.A.

  09 juni       Mevr. Blok

  16 juni       Fam. Munneke

  23 juni       Fam. van Bouwhorst

  30 juni       Fam. Vredeveld   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

""""""""""""""""""""""""

"""""""

Hieronder kunt u onze diensten beluisteren.

DatumAfspelenOpslaan
zondag 23 juni 2019 11:28opslaan
zondag 16 juni 2019 11:22opslaan
maandag 10 juni 2019 11:43opslaan
zondag 09 juni 2019 11:18opslaan
zondag 02 juni 2019 11:16opslaan
donderdag 30 mei 2019 11:07opslaan
zondag 26 mei 2019 11:21opslaan
zondag 19 mei 2019 11:25opslaan
zondag 12 mei 2019 11:15opslaan
zondag 05 mei 2019 18:50opslaan
zondag 05 mei 2019 11:10opslaan
zaterdag 04 mei 2019 21:02opslaan
zondag 28 april 2019 11:11opslaan
zondag 21 april 2019 11:15opslaan
zaterdag 20 april 2019 21:22opslaan
vrijdag 19 april 2019 21:17opslaan
vrijdag 19 april 2019 11:29opslaan
donderdag 18 april 2019 21:20opslaan
zondag 14 april 2019 18:47opslaan
zondag 14 april 2019 11:02opslaan
zondag 07 april 2019 11:21opslaan
donderdag 04 april 2019 18:23opslaan
donderdag 04 april 2019 17:41opslaan
zondag 24 maart 2019 10:15opslaan
zondag 17 maart 2019 10:19opslaan
woensdag 13 maart 2019 20:18opslaan
zondag 10 maart 2019 17:45opslaan
zondag 10 maart 2019 10:22opslaan
zondag 03 maart 2019 10:21opslaan
zondag 24 februari 2019 10:15opslaan
zondag 17 februari 2019 10:21opslaan
donderdag 14 februari 2019 14:13opslaan
zondag 10 februari 2019 17:50opslaan
zondag 10 februari 2019 10:18opslaan
zondag 03 februari 2019 10:16opslaan
zondag 27 januari 2019 10:17opslaan
zondag 20 januari 2019 10:23opslaan
zondag 13 januari 2019 17:52opslaan
zondag 13 januari 2019 10:19opslaan
zondag 06 januari 2019 10:16opslaan
maandag 31 december 2018 19:55opslaan
zondag 30 december 2018 10:20opslaan

 

 

     MEI    2019

    05   Noor te Velde          -    Marrijn te Velde

    12  Rianne Vreugdenhil  -   Amber Luik

    19  Petra Luik       Kampweekend       

    26  Jolanda te Velde       -   Marrit Heijerman  Afsluiting Winterwerk

 

    JUNI

    02   Petra Luik                 -  Danielle Girbes

    09   Rianne Vreugdenhil  -  Marit Heijerman  1e Pinksterdag

    16   Jolanda te Velde       -  Amber Luik

    23   Noor te Velde            -  Danielle Girbes

    30   Petra Luik                  -  Marit Heijerman

 

    JULI

    07   Rianne Vreugdenhil   -  Marrijn te Velde  Afscheid kinderen Zondagschool

    14   Janneke v/d Laan      -  Amber Luik

    21   Jolanda te Velde        -  Danielle Girbes

    28   Noor te Velde             -  Marit Heijerman

 

    Augustus

    04   Petra Luik                   -  Marrijn te Velde

    11   Rianne Vreugdenhil    -  Amber Luik

    18   Janneke v/d Laan       -  Danielle Girbes

    25   Jolanda te Velde         -  Marit Heijerman

 

     September

     01  Rianne Vreugdenhil    -  Danielle Girbes

     08  Petra Luik                    -  Amber Luik          Startzondag

     15  Janneke v/d Laan        -  Marit Heijerman

     22  Jolanda te Velde          -  Marrijn te Velde

     29  Noor te Velde               -  Danielle Girbes  

 

   Ben je niet in de gelegenheid om op te passen, dan zelf voor vervanging zorgen.

 

 

 

 

 

 

De Hervormde Vrouwenvereniging is opgericht in 1922 en heeft momenteel 26 leden.

Het doel van onze vereniging is: Het geloof in de Here Jezus Christus te versterken, en de saamhorigheid en onderlinge verstandhouding te bevorderen.

De leden komen één avond per maand samen op dinsdag gedurende het verenigingsjaar van september tot begin juni.

De contributie bedraagt € 3,00 per avond incl. koffie.

We beginnen om 19.30 uur in "het Tehuis" met gebed, bijbel lezen, meditatie en mededelingen tussendoor zingen we uit de bundel van Joh. de Heer en Evangelische leidbundel.

Daarna is er pauze met een traktatie verzorgt door één van de leden. Na de pauze hebben we een gevarieerd programma, de eerst keer in september meestal een lezing door een predikant, verder afwisselend sprekers, dia's of een ontspannen avond.

Op paasavond en kerstavond zijn gasten ook van harte welkom.

Aan het eind van het seizoen in mei hebben we ons uitstapje.

Er is ook een spaarpotje voor een goed doel, soms voor zending of ontwikkelingshulp of voor eigen gemeente.

We sparen een heel jaar voor een bepaald project. De leden beslissen op de jaarvergadering welk project het wordt.

 

21 mei  Laatste avond van het seizoen,

              we sluiten af met een gezellige avond en beginnen om 18.00 uur

 

   

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Hervormd kerkkoor "Sursum Corda" 

 

Het koor is opgericht op 8 oktober 1931 op initiatief van de heren A. ten Hoorn, K. Lukkien, J.H. Mellema,  A Meijering en L.Nust. De eerste dirigent was de heer J. Bosch.

Het koor heeft zich ten doel gesteld om doormiddel van het gezongen lied de lofzang gaande te houden en het evangelie door te geven.

Het koor bestaat reeds 85 jaar.

 

Nu zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers.

Ons repertoire bestaat uit  Psalmen , Gezangen en Geestelijke liederen. 

Ons koor  bestaat uit 13 dames en 12 heren verdeeld over 4 partijen. 

Wij verlenen medewerking bij diensten in Kerken, Verpleeghuizen, Ziekenhuizen enz.

 

Indien u belangstelling heeft kunt u langs komen op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur onze wekelijkse repetitie avond in het Tehuis te Nieuwe Pekela.

Kom zonder verplichtingen een paar repetitie avonden meezingen en proef de prettige sfeer op ons koor.
Ervaar dat  samen zingen goed is, en een verrijking is van het leven.

 

 

 
 
 SursumCorda
 
 

Wees van harte welkom bij:
Hervormd kerkkoor "Sursum Corda"Nieuwe Pekela

Hervormd Ver. Gebouw Het Tehuis

Ds.Sicco Tjadenstraat C 40 te Nieuwe Pekela

 

Voorzitter:      De heer F. van der Laan. tel. 0597-645415

                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:     De heer G.A.L.  Zuidema

                       Dr.H.Brouwerstraat D 8

                       9663 RK Nieuwe Pekela

                       tel. 0597-645654

                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirigente:     Mevr. D Westers- Breedveld 

 

Elke donderdagavond repetitie van 19.45 tot 21.45 uur in "Het Tehuis"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkindeling met de daarbij behorende pastorale medewerkers

Wijk 1 12 straten 27 adressen

Ouderling: De Hr. R. Dekker
Albatrosstraat A en B, Albert Reijnderstraat A en B , Dennenlaan, Rondweg, Pekelwerk,
Zuidwendingerweg, Holland Marsh.
Pastoraal team: Frans en Rikste van der Laan
Johan Vermeerlaan, Merellaan, Paulus Potterlaan, Rembrandtlaan, Jozef Israëllaan.
Pastoraal medewerkster: Ria Heijerman


Wijk 2 12 straten 28 adressen

 Ouderling : Vacature
Berkenlaan, Beukenlaan 2 , 4 en 6, Goudenregenlaan, Heemstede, Kienholt, Lindenlaan,
Meidoornlaan, Rozenlaan, Seringenlaan, Sportlaan, Verlengde Berkenlaan.
Pastoraal medewerkster: Hillie Blok
Prunuslaan ( Clockstede en Meijborg )
Pastoraal medewerkster: Jolanda te Velde

 

Wijk 3 14 straten 33 adressen

 Ouderling: De Hr. C.H. Vredeveld
Dr. H. Brouwerstraat, Ds. Sicco Tjadenstraat,
Pastoraal medewerkster: Grietje de Vries
Eigenhaardstraat, Nieuwe Zuideraanleg, Schoener, Tjalk, Onstwedderweg,
Pastoraal medewerker: Henk Westers
Boven Pekela: Doorsneeweg, Dwarsdiep, Harm Heijeslaan, Jan Oldenburgerstraat,
J.R.Stuutstraat, Molenstraat, Tilstraat.
Pastorale medewerker: Jacob Munneke


Wijk 4 14 straten Buitenwijken 16 adressen

 Ouderling: Mevr. R. Girbes-Strökmeijer
Badweg - Meeden, Beumeesweg - Alteveer, Duinweg, Ganskampen, Huisinghelaan,
Onstwedde, Hoofdweg - Westerlee, Kaap de Goede Hoop - Veendam, Klemslootstraat
Stadskanaal, Lekstraat - Winschoten, Noordzijde - Gasselternijveenschemond,
Roerdomp, Waterkant- Oude Pekela, Stationstraat - Scheemda, Woortmanslaan - Wildervank
Zuidwending - Veendam.
Pastoraal team: Gerrit en Janna Scheper

De naam Nadjezjda is Russisch voor Hoop.

Deze Hoop, de liefde van onze Here Jezus, willen wij uitdragen door middel van Nederlands- en Engelstalige liederen.

Wij komen iedere woensdagavond om 20.00 uur bij elkaar om onze liederen in te studeren onder leiding van Lammy Korte.

Voor meer informatie over de repetities of een optreden kunt u contact opnemen met:

Jolanda te Velde 0597-412150 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lammy Korte 0599-854014 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PREDIKANT

Dominee C.G. op 't Hof

Beukenlaan 2

9663 EZ Nieuwe Pekela

Tel. 0597-724000

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OUDERLINGEN
Dhr. R. L. Dekker - Scriba                                     Beukenlaan 4                              Tel. 0597-646628
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. C.H. Vredeveld                                              Joh. Vermeerlaan 10                   Tel. 0597-645438
Mw. R. Girbes – Strockmeijer - Jeugdouderling    Duinweg 1 Onstwedde                Tel. 0599-853299
Dhr. K. Horlings                                                      Waterkant 47 Oude Pekela         Tel. 0597-612360DIAKENEN
Mw. H.H. Heijerman                                               Heemstede 1                               Tel. 06-13867307
Mw. W.H. Mellema-Starke - Jeugddiaken              Holland Marsh 11                         Tel 0597-646412
Dhr. F. H. Heijerman                                               Sportlaan 1                                  Tel. 0597-647462
Dhr. H. van Bouwhorst                                           Prunuslaan 92                              Tel. 0597-646708
Dhr. L. J. Wijnands                                                 Woortmanslaan 88 Wildervank    Tel. 0598-636609


KERKRENTMEESTERS
Dhr. H. Westers - Secretaris                                   Albatrosstraat B 108                     Tel. 0597-646849
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mw. H. Blok-Helbig - Voorzitter                               Beukenlaan 6 a                             Tel. 0597-851357
Dhr. A. Veldkamp                                                    Albatrosstraat B 119                      Tel. 0597-645074
Dhr. H.J. Munneke - Administrateur                       Tjalk 14                                           Tel. 06-15339531
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vergaderrooster

Kerkenraad:   2e maandag van de maand om  19.30 uur in "Het Tehuis".

H.V.D. betekend Hervormde Vrouwendienst Dienst.

Op 24 maart 2019 zullen we de H.V.D in de Eredienst gedenken met hun 65 jarig bestaan.

Op 23 maart 1954 kwamen zeven dames en één heer samen in het Tehuis om de

Hervormde Vrouwendienst Dienst op te richten. De heer H. de Grooth opent deze eerste

bijeenkomst met gebed en zet uiteen wat de bedoeling is.

Ze zijn de afgelopen 65 jaar heel actief geweest in het afleggen van bezoekjes zoals bij,

 ouderen, zieken, jonge moeders en geboortes, ja eigenlijk te veel om op te noemen.

Maar, helaas komt daar na 65 jaar en met pijn in hun hart een eind aan door de vergrijzing.