Ouderlingen:  maandag  4 dec.     19.30 uur bij Roelie Girbes

Diakenen:       maandag  4 dec      20.00 uur bij  Ria Heijerman

Kerkrentm.:     maandag  4 dec      13.30 uur bij Henk Westers

 Moderamen : woensdag  6 dec      20.00 uur in "Het Tehuis"

Kerkenraad:    maandag 11 dec     19.30 uur in "Het Tehuis".