Ouderlingen:   dinsdag     3 april        19.30 uur bij Roelie Girbes

Diakenen:       dinsdag      1 mei        19.30 uur bij Wieke Mellema

Kerkrentm.:     dinsdag      3 april       13.30 uur bij Henk Westers

 Moderamen :  donderdag 5 april        20.00 uur in "Het Tehuis"

Kerkenraad:    maandag   9 april        19.30 uur in "Het Tehuis".