Ouderlingen:  dinsdag                   19.30 uur bij Vredeveld

Diakenen:       dinsdag                   20.00 uur bij  Ria Heijerman

Kerkrentm.:     dinsdag                   20.00  uur bij Munneke

 Moderamen : woensdag                20.00 uur in "Het Tehuis"

Kerkenraad:    maandag                 19.30 uur in "Het Tehuis".