Ouderlingen:  maandag  5 febr.      19.30 uur bij Roelie Girbes

Diakenen:       dinsdag    6 febr.      20.00 uur bij  Ria Heijerman

Kerkrentm.:     maandag  5 febr.      13.30 uur bij Jacob Munneke

 Moderamen : woensdag  7 febr.      20.00 uur in "Het Tehuis"

Kerkenraad:    maandag 12 febr.     19.30 uur in "Het Tehuis".