19 -  nov       9.30  Ds. C .G. op 't Hof

26 -  nov       9.20  Ds. C. G. op 't Hof                                Laatste zondag kerkelijk jaar

03 -  dec       9.30  Dhr. D. Vos                Oostwold           1e Adventszondag

10 -  dec       9.30  Ds. C. G. op 't Hof                                2e Adventszondag  H.A.

                                                                                            Koffie na de Dienst

17 - dec        9.30  Ds. T. T. J. Pleizier    Groningen          3e Adventszondag

17 - dec       17.00 Ds. C. G. op 't Hof                                Advents-Zangdienst

24 - dec         9.30 Dhr. D. Vos                Oostwold            4e Adventszondag

24 - dec       15.00 Kerstfeest van de Zondagschool in Het Tehuis

25 - dec         9.30 Ds. C. G. op 't Hof                                 1e Kerstdag Offerblok

26 - dec       10.00 Ds. C. G. op 't Hof                                 2e Kerstdag Gezamenlijke Dienst

                                                                                             Koffie na de Dienst

31 - dec         9.20 Ds. J. Schimmel          Spijk                   Zingen voor de dienst

31 - dec       19.00 Ds. C.G. op 't Hof                                  Oude Jaarsavond