De evangelisatie commissie organiseert diverse diensten en andere activiteiten.
Het programma in 2017 ziet er als volgt uit:

Zondag 10 januari  Zangdienst
Zondag 14 februari  Welkom Thuisdienst
Zondag 09 april      Zangdienst
Zondag 17 dec.  Adventszangdienst
December   Kerstviering in de Clockstede

 
Gedurende het hele jaar wordt er elke maand door de jeugd gecollecteerd voor de Zending.

Hebt U of jij ideeën of wensen dan kunt je dit melden bij Henk van Bouwhorst

Het bestuur van de commissie is als volgt samengesteld:

<tr> <td valign="top"> 


Henk van Bouwhorst      Secretaris
Léon Wijnands Penningmeester
Roelie Girbus Algemeen lid