De evangelisatie commissie organiseert diverse diensten en andere activiteiten.
Het programma in 2018 ziet er als volgt uit:

Zondag 11 februari  Zangdienst
Zondag 11 maart  Zangdienst
Zondag 08 april      Zangdienst
Zondag 13 mei  Zangdienst
December   Kerstviering in de Clockstede

 
Gedurende het hele jaar wordt er elke maand door de jeugd gecollecteerd voor de Zending.

Hebt U of jij ideeën of wensen dan kunt je dit melden bij Henk van Bouwhorst

Het bestuur van de commissie is als volgt samengesteld:    Henk van Bouwhorst      Secretaris
Léon Wijnands Penningmeester
Roelie Girbes Algemeen lid