De jongeren van de Chr. Ger. Kerk en de Hervormde Gemeente zullen ook dit jaar weer

gezamenlijk onderwijs krijgen van Ds. S.P. Rozendaal en Ds. C.G. op 't Hof.

De start is op maandag 18 september 2017 en de groepen zijn als volgt verdeeld:

Jongeren van 10 - 12 jaar worden om 16.45 uur verwacht in het gebouw bij de

Chr. Geref. Kerk. bij Ds. Roosendaal

Jongeren van 13 - 16 worden om 18.45 uur op dinsdag 19 september 2017 verwacht                                         in het Tehuis bij Ds. Roosendaal

Jongeren van 16 jaar en ouder ook om 18.45 uur op dinsdag 19 september 2017                                                   in het Tehuis bij Ds. op 't Hof in een andere zaal.