De bijbelgesprekskring zal ook in 2018 weer in september starten.

We gaan in 2019 verder op de datums zoals aangegeven, op de woensdagavond om

19.30 uur in Het Tehuis.

23 - januari

06 - februari

20 - februari

06 - maart

20 - maart

03 - april

24 - april

Het boek Psalmen zal worden besproken en wilt U of jij daar ook alles van weten

dan zijn jullie van harte welkom.

 

 

               

De jongeren van de Chr. Ger. Kerk en de Hervormde Gemeente zullen ook dit jaar weer

gezamenlijk onderwijs krijgen van  Ds. C.G. op 't Hof en Jetze Woltjer.

De start is op maandag 17 september 2018 en de groepen zijn als volgt verdeeld:

Jongeren van 10 - 12 jaar op maandagmiddag van Jetze Woltjer

Jongeren van 12 - 15 jaar op dinsdagavond om 19.00  uur van Ds. op 't Hof.                                  

Jongeren van 15 jaar en ouder op dinsdagavond om 20.00 uur van Ds. op 't Hof.

De cathechisaties worden dit jaar gehouden in het gebouw bij de Chr. Geref. Kerk

De methodes die gebruikt zullen worden zijn 'Follow Up" en "Met de Bijbel aan de slag"