Financieel overzicht 2016    
 Diaconie    
ACTIVA 2016 2015
Vorderingen € 625 € 458
Transitoria € 201 € 229
Geldmiddelen € 24.562 € 26.667
Totaal € 25.388 € 27.354
     
PASSIVA 2016 2015
Reserve € 25.097 € 27.022
Schulden € 291 € 332
Totaal € 25.388 € 27.354
     
Resultaat 2016 2015
Collectes € 4.293 € 4.274
Rente/diverse baten € 91 € 204
Extra bijdragen € 1.411 € 1.626
Algemene kosten  €         1.604-  €           1.706-
Quotum  €            401-  €              380-
Abonnementen  €             55-  €              101-
Ondersteuning van instellingen  €            219-  €              544-
Stille hulp  €         1.500-  €                  - 
D.C.K.S.  €             78-  €              114-
Paas/kerstgroet  €            122-  €              119-
Giften ed.  €         3.461-  €           3.113-
Resultaat  €         1.645- € 27