Begroting 2019

College van kerkrenmeesters Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela

Lasten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Onkosten gebouwen € 19.060 € 17.425 € 15.950
Onkosten kerkhof € 6.079 € 6.500 € 6.000
Pastoraat € 39.365 € 47.650 € 44.862
Kosten kerkdiensten € 1.982 € 2.550 € 2.475
Verplichte bijdragen € 3.117 € 3.100 € 3.050
Vergoedingen € 1.930 € 2.150 € 2.000
Administratiekosten € 3.405 € 3.200 € 3.850
Bankkosten/rente € 307 € 200 € 350
Het Tehuis € 7.997 € 4.200 € 4.500
Totale lasten € 83.242 € 86.975 € 83.537
       
Baten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Inkomsten gebouwen € 1.526 € 500 € 275
Totaal bijdragen € 60.026 € 58.625 € 55.950
Totaal kerkhof € 18.195 € 13.000 € 13.500
Inkomsten Het Tehuis € 12.248 € 6.500 € 7.000
Totale opbrengsten € 91.995 € 78.625 € 76.725
Saldo € 8.753 -€ 8.350 -€ 6.812

 

 

 

 

 

Baten en Lasten – diaconie

     
       

 

begroting

rekening

rekening

 

2017

2017

2016

 

 

 

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

€                         -

€                     -

€                       -

Bijdragen gemeenteleden

€                   3750

€               5821

€                 5795

   

  

  

  

Totaal baten

€                   3750

€              5821

€                 5795

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

€                   3165

€               4803

€                 6689

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

€                         -

€                     -

€                       -

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€                    375

€                304

€                   274

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€                    400

€                319

€                   401

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€                         -

€                       -

€                         -

Salarissen (koster, organist e.d.)

€                         -

€                      -

€                         -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€                         -

€                    75

€                      76

 

  

  

  

Totaal lasten

€                  3940

€                5501

€                  7440

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€                  - 190

€                320

€              - 1645

 

ANBI  =   ALGEMEEN  NUT  BEOOGDE  INSTELLING


De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
 
Informatie:
Kerk        -     RSIN ( fiscaal nummer ) 002674701
Diaconie  -    RSIN ( fiscaal nummer ) 824112477
 
Contactadres Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Beukenlaan 4
9663 EZ  Nieuwe Pekela
Tel:  0597-646628
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactadres Diaconie Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Woortmanslaan 88
9648 AB Wildervank
Tel:  0598-636609
 
Bestuurssamenstelling:
Zie kerkenraad
 
Verwijzing beleidsplan PKN kerk Nederland:  "Met Hart en Ziel"
Naar landelijk beleidsplan:http:// www.protestantsekerk.nl/beleidsplan
   
 

anbi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Financieel overzicht 2016    
 Diaconie    
ACTIVA 2016 2015
Vorderingen € 625 € 458
Transitoria € 201 € 229
Geldmiddelen € 24.562 € 26.667
Totaal € 25.388 € 27.354
     
PASSIVA 2016 2015
Reserve € 25.097 € 27.022
Schulden € 291 € 332
Totaal € 25.388 € 27.354
     
Resultaat 2016 2015
Collectes € 4.293 € 4.274
Rente/diverse baten € 91 € 204
Extra bijdragen € 1.411 € 1.626
Algemene kosten  €         1.604-  €           1.706-
Quotum  €            401-  €              380-
Abonnementen  €             55-  €              101-
Ondersteuning van instellingen  €            219-  €              544-
Stille hulp  €         1.500-  €                  - 
D.C.K.S.  €             78-  €              114-
Paas/kerstgroet  €            122-  €              119-
Giften ed.  €         3.461-  €           3.113-
Resultaat  €         1.645- € 27