KERKBALANS 2019

Geef voor je kerk.

Een plek om tot je zelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend

oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je

bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met

praktische steun, of je nu lid bent of niet.

Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

 

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

 

Actie kerkbalans 2019 wordt gehouden van zaterdag 20 januari t/m zaterdag 5

februari.

Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan

afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

 

Uitnodiging wijkbijeenkomsten 2018-2019

Wilt u gewoon even bijpraten met andere mensen uit de kerk? Dat kan op wijkbijeenkomst.

In een ontspannen sfeer willen we de avond met een warme maaltijd beginnen.

Daarna willen we ook samen kerk zijn rondom een thema. Het belangrijkste is,

dat u zich helemaal welkom voelt !

We houden 2 avond- en 1 morgenbijeenkomsten.

De avond begint om 18.30 uur. U wordt per wijk uitgenodigd via een persoonlijke

uitnodiging. Maar als u dat niet past of u komt liever s'morgens, dan bent u van

harte welkom op een van de andere bijeenkomsten. Heeft u vervoer nodig?

Neem gerust even contact met ons op.

Het thema voor dit jaar is:  'Leven uit de Bron "

Wijk  1 en  2                           1 oktober 2018

Wijk  3 en  4                          21 januari  2019

Morgenbijeenkomst              13 februari  2019

 

Wijk  3 en wijk 4 worden van harte uitgenodigd op maandagavond 21 januari om

18.30 uur in Het Tehuis.

Wijk  3 : Dr. H. Brouwerstraat, Ds. Sicco Tjadenstraat, Eigenhaardstraat, Nieuwe

Zuideraanleg, Schoener, Tjalk, Onstwedderweg, Boven Pekela, Doorsneeweg,

Dwarsdiep, Harm Heijeslaan, Jan Oldenburgerstraat, J.R. Stuutstraat, Molenstraat, 

Tilstraat.

Wijk  4 : Badweg ( Meeden ) Beumeesweg ( Alteveer ) Duinweg, Ganskampen,

Huisinghelaan ( Onstwedde ) Hoofdweg (Westerlee ) Klemslootstraat ( Stadskanaal )

Lekstraat ( Winschoten ) Noordzijde ( Gasselternijveenschemond ) Roerdomp, Waterkant

( Oude Pekela ) Stationstraat ( Scheemda ) Woortmanslaan ( Wildervank ) Zuidwending,

Kaap de Goede Hoop ( Veendam )

 

Jolanda te Velde  0597 - 412150

Grieta Slijm         06-15450448

 

ZENDINGSAVOND    

 Op woensdagavond 16 januari is er om 19.30 uur een regionale zendingsavond in

Het Tehuis. Jan-Willem en Erica Puttenstein uit Groningen hopen iets

te vertellen van hun reis afgelopen zomer naar Centraal Azie.

De GZB heeft verschillende contacten met kleine kerken in Centraal-

Azie en brengt die graag in gesprek met kerken in Oost-Groningen.

Alle gemeenteleden van harte uitgenodigd!

 

KERKBALANS  2019

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten

krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiele bijdrage nodig van hun leden om te kunnen

blijven bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is "Geef voor je Kerk " en de actie loopt van 20 januari 2019

tot en met 5 februari 2019.

 

Hebt u helemaal niets met de kerk, maar wilt u wel dat het monumentaal gebouw uit 1704

onderhouden en behouden blijft  dan is een gift ook welkom op rek. NL02RABO0365016160

t.n.v. Hervormde Gemeente voor onderhoud.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

06 - jan.        9.30      Ds. C.G. op ´t Hof           

13 - jan.        9.30      Ds. J. W. Baan                  Veele

13 - jan.        17.00    Dhr. D. Vos                       Oostwold        Zangdienst

20 - jan.         9.30     Ds. C. G. op ´t Hof                                   Jeugddienst

20 - jan.         9.30     Ds. S. van de Vrie                                    Lutherse Kerk  BvK

27 - jan.         9.30     Ds. C. G. op ´t Hof                                   H.A

03 - febr.        9.30     Ds. H.J.C.C.J. Wilschut     Smilde

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

                            

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dit seizoen verdiept de Bijbelgesprekskring zich in het Bijbelboek Openbaring.

De kring komt bijeen op dinsdagavond ( 1 x per veertien dagen ) van

20.15 - 21.45 uur in Het Tehuis.

De eerst volgende bijeenkomst is op : 15 januari, dan is Openbaring 7 en 8 aan de beurt.

De andere data: 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart, 9 april.

Het verhaal van Maria is allesbehalve romantisch

Ze had gestenigd kunnen worden

 

Komt het door kinderbijbels, kunstschilders en kerstfilms? In de adventstijd kijken we – onwillekeurig – vaak door een romantische bril naar Maria. Een alledaags meisje hoort van een engel dat zij gezegend is én moeder wordt van Gods Zoon, de Verlosser. Kan niet mooier, toch? Maar neem dit overbekende verhaal nog eens onder de loep en let daarbij op bepaalde details. Als je die op je laat inwerken, zie je hoe heftig die allereerste advent voor Maria moet zijn geweest. Ga maar na: 1. Een leven in armoede Jozef is een afstammeling van David (Matteüs 1), en volgens sommige uitleggers geldt dit ook voor Maria. Zij baseren dit op Lucas 3. De Eli of Heli die daar als de "vader" van Jozef wordt genoemd, is volgens deze interpretatie zijn schoonvader (zoals in Ruth 1 Naömi haar schoondochters "dochters" noemt). In zekere zin waren Jozef dus een prins, en Maria mogelijk een prinses. Maar rond het begin van onze jaartelling is het huis van David vervallen. Van de glorie van weleer is niets meer over en Israël zucht onder het Romeinse juk. Jozef en Maria zijn arm (hun offer in Lucas 2:24 wijst daar ook op). Dus het Kind wacht armoede.

  1. Nazaret: een onooglijk plaatsje Nazaret: die naam had beslist een bittere bijklank. Het was een onaanzienlijk stadje in het verachte ‘Galilea van de heidenen’: een broeinest van revolutionair gedachtegoed. Ver van Jeruzalem, de tempel en de offers. ‘Uit Nazaret? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ vraagt Natanaël verbaasd aan Filippus als die hem vertelt over Jezus, ‘de Man over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken’ (Johannes 1:46). Die uitroep onderstreept de toenmalige minachting voor Maria’s woonplaats, die je tevergeefs in het Oude Testament zult zoeken. ‘In Israël kon nauwelijks een plaats onooglijker zijn dan Nazaret,’ schrijft prof. Willem Ouweneel in zijn boek De Christus van God (2007).

Maria’s Zoon zal later vaak ‘Jezus van Nazaret’ worden genoemd, meestal in negatieve zin. Demonen duiden Hem zo aan (zie onder meer Marcus 1:24, 10:47, 14:67), maar bijvoorbeeld ook Pilatus en de soldaten (Johannes 18:5, 19:19). De naam van dit nietige stadje prijkt zelfs op het bordje boven Jezus’ hoofd aan het kruis.

Afkomstig uit Nazaret? Alleen daarom al kon Jezus volgens talloze tijdgenoten, vooral de Joodse leiders, onmogelijk de ware Profeet zijn (zie Johannes 7:52). Terzijde: opvallend is dat de engel bij het lege graf (Marcus 16:16) en Petrus op de eerste pinksterdag (Handelingen 2:22) ook over ‘Jezus van Nazaret’ spreken.

  1. Maria ‘schrok hevig’ Maria schrok enorm en was verward toen ze opeens oog in oog stond met een engel, die haar begroette. Maar omdat het verhaal in de Bijbel kort en bijna zakelijk wordt verteld, lees je daar snel overheen. ‘Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden,’ noteert Lucas (1:29), ‘en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.’

Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI) wijst in zijn boek Jezus van Nazareth – Proloog: de Kinderjaren (2012) op iets verrassends: Gabriël spreekt Maria niet aan met de gebruikelijke Hebreeuwse groet sjalom (vrede zij met je), maar met het Griekse woordje chaíre (wees gegroet). De eigenlijke betekenis is volgens Ratzinger: ‘Verheug je!’

  1. Maria kon worden gestenigd

Verheug je! Ondanks die geruststellende groet, moet Gabriëls boodschap – evenals zijn verschijning – verbijsterend voor Maria zijn geweest: ‘Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot Man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’

Zij, ongehuwd zwanger? Ze wist ongetwijfeld dat ze daarmee het risico liep als een overspelige gestenigd te worden (Deuteronomium 2:20-24). Wat zou Maria tot haar verdediging kunnen zeggen als mensen haar beschuldigden? De waarheid? Dikke kans dat de geestelijk leiders van het volk haar ter dood zouden veroordelen wegens godslastering. En de keien om haar ter plekke te stenigen, lagen letterlijk voor het grijpen.

En als ze niet gestenigd zou worden? Dan moest Maria er minimaal rekening mee houden dat ze de komende tijd flink over de tong zou gaan. In Johannes 8:41 roepen de farizeeën uit: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen!’ – waarmee ze mogelijk suggereren dat Jezus wél een onwettig Kind is.

  1. Maria dreigde Jozef te verliezen

Jozef moet zich wild zijn geschrokken toen hij hoorde – of merkte – dat ze zwanger was. Als ongehuwd zwanger meisje had zijn aanstaande bruid heel wat uit te leggen. Want net als Maria wist hij één ding zeker: zij hadden Gods richtlijnen gevolgd en nog nooit met elkaar geslapen, omdat ze nog niet getrouwd waren. ‘Ik kan onmogelijk de vader zijn – wie is dat dan wel?’ zal hij vertwijfeld hebben gedacht.

Matteüs vertelt dat Jozef aanvankelijk van plan was Maria heimelijk te verlaten. Haar aanklagen? Hij wist dat dit voor haar de doodstraf kon betekenen. ‘Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten,’ lezen we in Matteüs 1:19.

Pas nadat een engel Jozef ’s nachts tekst en uitleg heeft gegeven, besluit hij (ondanks alle vragen) bij haar te blijven. Door adoptie wordt hij later Jezus’ wettige vader. Daarmee is Jezus in dubbel opzicht een afstammeling van David: door adoptie via Jozef, als bloedverwant via Maria.

  1. Hoogzwanger op reis

Maanden na de ontmoeting met Gabriël ging Maria, ten tijde van Herodes’ volkstelling, met Jozef vanuit Nazaret in het noorden naar Betlehem in het zuiden. Een reis van pakweg drie dagen. ‘Betlehem ligt ongeveer acht kilometer ten zuiden van Jeruzalem, op een behoorlijke afstand van Nazaret, met heuvels en bergen ertussenin,’ schrijft Beth Moore in Portret van Jezus (2009). ‘Hun reis was niet makkelijk. In Lucas 2:5 staat slechts dat Maria zwanger was, maar we kunnen gerust aannemen dat zij al hoogzwanger was en nog steeds zwaarder werd.’

God leidde het zo dat Maria moest bevallen in dezelfde stad waar, eeuwen eerder, koning David het levenslicht zag. Of Jezus nu in een stal, een grot of een voor vee bestemde ruimte in een huis werd geboren (uitleggers verschillen van inzicht), de plek was sowieso verre van ideaal als kraamkamer. Maar ook dit onderdeel van het verhaal past in een breder plaatje, zie Filippenzen 2:5-11.

 

En toch: geloofsovergave

Voor Maria was advent dus allesbehalve romantisch. Juist daarom is haar antwoord aan Gabriël zo’n ontroerend blijk van geloofsovergave: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen’ (Lucas 1:38).

Gert Jan Schaap

Geschreven door:

Hieronder kunt u onze diensten beluisteren.

DatumAfspelenOpslaan
zondag 13 januari 2019 17:52opslaan
zondag 13 januari 2019 10:19opslaan
zondag 06 januari 2019 10:16opslaan
maandag 31 december 2018 19:55opslaan
zondag 30 december 2018 10:20opslaan
dinsdag 25 december 2018 10:16opslaan
zondag 23 december 2018 10:20opslaan
zondag 16 december 2018 17:45opslaan
zondag 16 december 2018 10:16opslaan
zondag 09 december 2018 10:18opslaan
zondag 02 december 2018 10:24opslaan
zondag 25 november 2018 10:22opslaan
zondag 18 november 2018 10:23opslaan
zondag 11 november 2018 17:42opslaan
zondag 11 november 2018 10:18opslaan
woensdag 07 november 2018 20:21opslaan
zondag 04 november 2018 10:22opslaan
zondag 28 oktober 2018 10:23opslaan
zondag 21 oktober 2018 11:22opslaan
donderdag 18 oktober 2018 12:03opslaan
zondag 14 oktober 2018 18:48opslaan
zondag 14 oktober 2018 11:23opslaan
zondag 07 oktober 2018 11:20opslaan
vrijdag 05 oktober 2018 20:57opslaan
zondag 30 september 2018 11:24opslaan
zondag 23 september 2018 11:16opslaan
zondag 16 september 2018 11:18opslaan
zondag 09 september 2018 11:51opslaan
zondag 02 september 2018 11:21opslaan
zondag 26 augustus 2018 11:16opslaan
zondag 19 augustus 2018 11:17opslaan
zondag 12 augustus 2018 11:17opslaan
zondag 05 augustus 2018 11:16opslaan
zondag 29 juli 2018 11:24opslaan
zondag 22 juli 2018 11:13opslaan

Wijkindeling met de daarbij behorende pastorale medewerkers

Wijk 1 12 straten 27 adressen

Ouderling: De Hr. R. Dekker
Albatrosstraat A en B, Albert Reijnderstraat A en B , Dennenlaan, Rondweg, Pekelwerk,
Zuidwendingerweg, Holland Marsh.
Pastoraal team: Frans en Rikste van der Laan
Johan Vermeerlaan, Merellaan, Paulus Potterlaan, Rembrandtlaan, Jozef Israëllaan.
Pastoraal medewerkster: Ria Heijerman


Wijk 2 12 straten 28 adressen

 Ouderling : Vacature
Berkenlaan, Beukenlaan 2 , 4 en 6, Goudenregenlaan, Heemstede, Kienholt, Lindenlaan,
Meidoornlaan, Rozenlaan, Seringenlaan, Sportlaan, Verlengde Berkenlaan.
Pastoraal medewerkster: Hillie Blok
Prunuslaan ( Clockstede en Meijborg )
Pastoraal medewerkster: Jolanda te Velde

 

Wijk 3 14 straten 33 adressen

 Ouderling: De Hr. C.H. Vredeveld
Dr. H. Brouwerstraat, Ds. Sicco Tjadenstraat,
Pastoraal medewerkster: Grietje de Vries
Eigenhaardstraat, Nieuwe Zuideraanleg, Schoener, Tjalk, Onstwedderweg,
Pastoraal medewerker: Henk Westers
Boven Pekela: Doorsneeweg, Dwarsdiep, Harm Heijeslaan, Jan Oldenburgerstraat,
J.R.Stuutstraat, Molenstraat, Tilstraat.
Pastorale medewerker: Jacob Munneke


Wijk 4 14 straten Buitenwijken 16 adressen

 Ouderling: Mevr. R. Girbes-Strökmeijer
Badweg - Meeden, Beumeesweg - Alteveer, Duinweg, Ganskampen, Huisinghelaan,
Onstwedde, Hoofdweg - Westerlee, Kaap de Goede Hoop - Veendam, Klemslootstraat
Stadskanaal, Lekstraat - Winschoten, Noordzijde - Gasselternijveenschemond,
Roerdomp, Waterkant- Oude Pekela, Stationstraat - Scheemda, Woortmanslaan - Wildervank
Zuidwending - Veendam.
Pastoraal team: Gerrit en Janna Scheper

 Er zijn momenteel geen gemeenteleden die gebruik maken van de vervoersdienst.

 Mocht u of jij wel naar de kerk willen , schroom niet om te bellen, en u of jij wordt

 opgehaald.

 Tel. 0597 - 646708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

""""""""""""""""""""""""

"""""""

 

 

   JANUARI  2019

   06  Rianne Vreugdenhil      -  Danielle Girbes

   13  Jolanda te Velde           -  Marrijn te Velde

   20  Janneke v/d Laan         -  Marit Heijerman

   27  Noor te Velde               -  Amber Luik

 

   Ben je niet in de gelegenheid om op te passen, dan zelf voor vervanging zorgen.

 

 

 

 

 

Adres Nederlands Hervormde Kerk
Ds. Sicco Tjadenstraat C 51
9663 RC Nieuwe Pekela
tel. 0597-647003
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekeningnr. bij Rabobank
t.n.v.Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente NL02RABO 0365016160

 

Dominee C.G. op 't Hof

Beukenlaan 2

9663 EZ  Nieuwe Pekela

Tel. 0597-724000

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scriba
Dhr. R.L. Dekker
Beukenlaan 4
9663 EZ Nieuwe Pekela
tel. 0597-646628
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Adres Het Tehuis
Ds. Sicco Tjadenstraat C 40
9663 RB Nieuwe Pekela
tel. 0597-645968 (antwoordapparaat)
tel. 06 - 549 450 54 (voor afspraken)

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.